Hoàn tiền 100% hồ sơ không thành công

Liên Hệ

Khởi Công Xây Dựng Nhà Cần Những Nội Dung?

5/5 - (1 vote)
NHỮNG NỘI DUNG CẦN THIẾT KHI KHỞI CÔNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
  1. ĐIỀU KIỆN KHỞI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH:
Đối với công trình xây dựng theo quy định phải có Giấy phép xây dựng. Theo quy định tại Điều 89 Luật Xây dựng năm 2014
  1. THI CÔNG XÂY DỰNG NGÔI NHÀ
2.1 Quản lý thi công theo quy mô thiết kế
– Đối với nhà ở có tổng diện tích sàn xây dựng >250m2. Hoặc dưới 3 tầng hoặc có chiều cao dưới 12m. Chủ nhà được tự tổ chức thi công xây dựng và chịu trách nhiệm về an toàn xây dựng. Cũng như các ảnh hưởng của việc xây dựng nhà ở đến các công trình liền kề.
– Đối với nhà ở dưới 7 tầng, trừ trường hợp quy định tại Điểm a Khoản này. Thì thi công xây dựng được đơn vị có kinh nghiệm thi công với quy mô tương tự thực hiện. Trong quá trình thi công, nếu phát hiện có dấu hiệu bất thường. Chủ nhà phải tham khảo ý kiến của thiết kế để kịp thời xử lý;
– Đối với nhà ở từ 7 tầng trở lên. Việc thi công phải được tổ chức có đủ hồ sơ năng lực theo quy định thực hiện. Chủ nhà phải chuẩn bị hồ sơ hoàn thành công trình. Theo quy định tại Phụ lục kèm theo Thông tư 05/2015/TT-BXD ngày 30/10/2015 của Bộ Xây dựng quy định.
3. TRƯỜNG HỢP GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VÁ XỬ LÝ VI PHẠM XÂY DỰNG
3.1 Trước khi khởi công xây dựng
Chủ nhà liên hệ với các chủ sở hữu. Hoặc người được ủy quyền công trình liền kề. Để kiểm tra hiện trạng và ghi nhận các vấn đề liền quan của công trình liền kề (nếu có). Chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình liền kề, lân cận có trách nhiệm phối hợp với chủ nhà. Để kiểm tra, ghi nhận hiện trạng công trình làm căn cứ giải quyết các tranh chấp (nếu có).
3.2 Trong quá trình thi công
Nếu công trình liền kề, lân cận có dấu hiệu bị lún, nứt, thấm, dột hoặc có nguy cơ sập đổ. Những vấn đề do ảnh hưởng của việc xây dựng nhà ở gây ra. 
Chủ nhà phải phối hợp với chủ sở hữu nhà liền kề để kiểm tra, xác định nguyên nhân. Từ đó thống nhất biện pháp khắc phục.Trường hợp các bên không thống nhất thì tranh chấp phát sinh được giải quyết theo quy định của pháp luật.
  1. MỘT SỐ LƯU Ý QUAN TRỌNG
4.1  Trường hợp chủ đầu tư đã được cấp Giấy phép xây dựng nhưng công trình chưa được khởi công. Thì chủ đầu tư phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng trước khi giấy phép hết hiệu lực. Mỗi giấy phép xây dựng chỉ được gia hạn tối đa 02 lần. Thời gian gia hạn mỗi lần là 12 tháng.
4.2 Trong lúc chuẩn bị khởi công mà muốn điều chỉnh thiết kế bên trong công trình. Lần điều chỉnh này làm thay đổi công năng sử dụng. Làm ảnh hưởng đến an toàn, phòng, chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường. Thì Chủ đầu tư phải xin điều chỉnh giấy phép xây dựng.  Trước khi thi công xây dựng theo nội dung điều chỉnh. Những thay đổi khác thì không phải xin điều chỉnh giấy phép xây dựng đã cấp.
4.3 Thi công xây dựng nhà phải đảm bảo chất lượng công trình, an toàn lao động và đảm bảo vệ sinh môi trường. Đồng thời tuân thủ các quy định trong giấy phép xây dựng Và không làm ảnh hưởng bất lợi tới các công trình liền kề, lân cận.
4.4 Chủ đầu tư phải thông báo ngày khởi công xây dựng bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân cấp xã. Là nơi xây dựng công trình trong thời hạn 07 ngày làm việc trước khi khởi công xây dựng công trình.
4.5 Đối với công trình, nhà ở riêng lẻ được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn. Đã hết thời hạn tồn tại ghi trong giấy phép. Nhưng quy hoạch chưa được thực hiện thì chủ sở hữu công trình. Hoặc người được sử dụng công trình đề nghị cơ quan cấp giấy phép xây dựng Xem xét gia hạn thời gian tồn tại cho đến khi quy hoạch được triển khai thực hiện. Thời hạn tồn tại công trình được ghi ngay vào giấy phép xây dựng có thời hạn đã được cấp.

475 Comments

Leave a Reply