Hoàn tiền 100% hồ sơ không thành công

Liên Hệ

GIẤY THÔNG TIN QUY HOẠCH

GIẤY THÔNG TIN QUY HOẠCH Giấy thông tin quy hoạch là một trong những loại giấy phép con quan trọng mà các bạn có thể gặp trong thủ tục xin phép xây dựng. Đặc biệt, đối với những công trình quy mô lớn, hay công năng đặc biệt. Như nhà ở kết hợp văn phòng, […]

GIẤY PHÉP ĐẤU NỐI HẠ TẦNG GIAO THÔNG

GIẤY PHÉP ĐẤU NỐI HẠ TẦNG GIAO THÔNG Đối với những công trình có quy mô lớn hay công năng đặc biệt. Như tòa nhà văn phòng, trường học, nhà ở kết hợp văn phòng. Thì để xin được giấy phép xây dựng, chủ đầu tư cần phải làm nhiều loại giấy phép con. Một […]

GIẤY PHÉP PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

GIẤY PHÉP PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY Giấy phép phòng cháy chữa cháy làm một loại giấy phép quan trọng trong việc xây dựng nhưng công trình cao tầng. Đặc biệt là những công trình có mục đích làm phòng trọ, dãy trọ. Hiện nay, việc đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đang được […]