Hoàn tiền 100% hồ sơ không thành công

Liên Hệ

XIN PHÉP XÂY DỰNG THEO QUY CHẾ MỚI

XIN PHÉP XÂY DỰNG THEO QUY CHẾ MỚI Năm 2021, UBND TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định số 56/2021/QĐ-UBND. Trong đó có những quy định mới về quy hoạch đô thị và xin phép xây dựng nhà ở. Quyết định 56 đã làm thay đổi nhiều điểm trong việc cấp phép xây dựng […]