Hoàn tiền 100% hồ sơ không thành công

Liên Hệ

Xin Phép Xây Dựng Quận 3

DỊCH VỤ XIN PHÉP XÂY DỰNG TẠI QUẬN 3 I. CÁC CÔNG TRÌNH PHẢI XIN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG: Tất cả các công trình xây dựng trước khi khởi công phải có giấy phép xây dựng – trừ các công trình sau: a) Công trình thuộc bí mật Nhà nước. b) Công trình xây dựng […]

Khởi Công Xây Dựng Nhà Cần Những Nội Dung?

NHỮNG NỘI DUNG CẦN THIẾT KHI KHỞI CÔNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG ĐIỀU KIỆN KHỞI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH: Đối với công trình xây dựng theo quy định phải có Giấy phép xây dựng. Theo quy định tại Điều 89 Luật Xây dựng năm 2014 THI CÔNG XÂY DỰNG NGÔI NHÀ 2.1 Quản lý […]

Cấp Phép Xây Dựng Cho Nhà Ở Riêng Lẻ

CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG NHÀ Ở RIÊNG LẺ Nhà ở riêng lẻ là công trình được xây dựng trong khuôn viên đất ở. Mà khuôn viên thuộc quyền sử dụng của hộ gia đình, cá nhân theo quy định pháp luật. I. THẨM QUYỀN CẤP PHÉP XÂY DỰNG Thẩm quyền cấp, điều chỉnh, gia […]