Hoàn tiền 100% hồ sơ không thành công

Liên Hệ

Sổ Hồng Bị Thế Chấp Thì Sang Tên Như Thế Nào?

Điều kiện sang tên Sổ đỏ/ Sổ Hồng đang thế chấp * Điều kiện chung – Điều kiện của bên chuyển nhượng, tặng cho (điều kiện thửa đất được chuyển nhượng, tặng cho). (1) Có Giấy chứng nhận (Sổ đỏ, Sổ hồng). (2) Đất không có tranh chấp; (3) Quyền sử dụng đất không bị […]