Hoàn tiền 100% hồ sơ không thành công

Liên Hệ

GIẤY PHÉP ĐẤU NỐI HẠ TẦNG GIAO THÔNG

GIẤY PHÉP ĐẤU NỐI HẠ TẦNG GIAO THÔNG Đối với những công trình có quy mô lớn hay công năng đặc biệt. Như tòa nhà văn phòng, trường học, nhà ở kết hợp văn phòng. Thì để xin được giấy phép xây dựng, chủ đầu tư cần phải làm nhiều loại giấy phép con. Một […]