Hoàn tiền 100% hồ sơ không thành công

Liên Hệ

Mật Độ Xây Dựng Mới 2022

Quy định về mật độ xây dựng. Mật độ xây dựng cần đảm bảo các quy định khác nhau.  Tại Quy chế này về khoảng lùi công trình, về mật độ xây dựng. Theo kích thước, diện tích lô đất và loại hình kiến trúc, chức năng công trình theo quy chuẩn xây dựng.   […]