Hoàn tiền 100% hồ sơ không thành công

Liên Hệ

Xin Phép Xây Dựng Quận 3

DỊCH VỤ XIN PHÉP XÂY DỰNG TẠI QUẬN 3 I. CÁC CÔNG TRÌNH PHẢI XIN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG: Tất cả các công trình xây dựng trước khi khởi công phải có giấy phép xây dựng – trừ các công trình sau: a) Công trình thuộc bí mật Nhà nước. b) Công trình xây dựng […]