Hoàn tiền 100% hồ sơ không thành công

Liên Hệ

Cấp Phép Xây Dựng Cho Nhà Ở Riêng Lẻ

07/09/2022 admin 2 Comments

CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG NHÀ Ở RIÊNG LẺ Nhà ở riêng lẻ là công trình được xây dựng trong khuôn viên đất ở. Mà khuôn viên thuộc quyền sử dụng của hộ gia đình, cá nhân theo quy định pháp luật. I. THẨM QUYỀN CẤP PHÉP XÂY DỰNG Thẩm quyền cấp, điều chỉnh, gia […]