Hoàn tiền 100% hồ sơ không thành công

Liên Hệ

Mật Độ Xây Dựng Mới 2022

02/03/2022 admin 42 Comments
Rate this post

Quy định vmật độ xây dng.

Mật độ xây dựng cần đảm bảo các quy định khác nhau.  Tại Quy chế này về khoảng lùi công trình, về mật độ xây dựng. Theo kích thước, diện tích lô đất và loại hình kiến trúc, chức năng công trình theo quy chuẩn xây dựng.
 

2. Mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất

Mật độ xây dựng: Áp dụng theo Quy chuẩn xây dựng Việt Nam. Về quy hoạch xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành, nhưng tối đa là 50%.
  1. a) Trường hợp xây mới toàn khu: tầng cao tối đa 22 tầng, hệ số sử dụng đất tối đa không quá 6,5.
  1. b) Trường hợp xây mới một phần khu hỗn hợp trong từng khuôn viên hiện hữu.  Cần tuân thủ theo Thiết kế đô thị riêng tỷ lệ 1/2.000. Tuyến Xa lộ Hà Nội đã được phê duyệt tại Quyết định số 1108/QĐ-UBND. Ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố.

2. Khoảng lùi

Các công trình kiến trúc xây dựng trong khu hỗn hợp dọc Xa lộ Hà Nội. Có hình ảnh mang tính chủ đạo trên trục đường với quy mô xây dựng, vị trí quan trọng. Cũng như mức độ thu hút người sử dụng.
Các công trình này cần được thiết kế với phong cách kiến trúc hiện đại. Tuân thủ Thiết kế Đô thị riêng tỷ lệ 1/2.000 tuyến Xa lộ Hà Nội. Đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt. Tại Quyết định số 1108/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2014.
 Khoảng lùi: áp dụng theo Quy chuẩn xây dựng Việt Nam về quy hoạch xây dựng. Do Bộ Xây dựng ban hành (nhưng tối thiểu 6m đối với các khối công trình cao tầng)

CÔNG TY PHÁP LÝ NHÀ ĐẤT THIÊN GIA

Trụ sở : Số 08 Trần Kế Xương, phường 03, quận Bình Thạnh, HCM.
Website: https://thiengiagroup.com/ https://xinphepsoxaydung.com/
Fanpage: https://www.facebook.com/xinphepxaydu
Hotline: 0908 185 857

42 Comments

Leave a Reply